« terug naar vorige pagina

Omgangsvormen

SHG wil dat alle mensen zich welkom en veilig voelen. Daarom maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn bedoeld voor patiënten, bezoekers en medewerkers op alle locaties van SHG:

 1. U gaat respectvol om met andere patiënten en medewerkers van SHG.
 2. In het belang van hygiënisch en veilig werken, volgt u tijdens een behandeling de aanwijzingen van uw behandelaar op.
 3. SHG staat geen enkele vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, (verbaal) geweld en/of bedreiging toe.
 4. U houdt rekening met de privacy van andere cliënten, patiënten en medewerkers. Het maken van foto’s, geluidsopnames en/of filmen is op onze locaties niet toegestaan zonder toestemming van SHG.
 5. Vernielen of diefstal van eigendommen van SHG, andere patiënten/cliënten of medewerkers is niet toegestaan. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en alle schade wordt verhaald op de dader.
 6. Het dragen van of dreigen met voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, is niet toegestaan en kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot alle SHG locaties.
 7. Roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Indien vermoed wordt dat u onder invloed bent van alcohol of drugs, kan de toegang tot de SHG locatie worden geweigerd.

Overtreding van de omgangsvormen

Wanneer u zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit de volgende gevolgen:

 • U krijgt een gesprek met de praktijkmanager of apotheker. Dit gesprek wordt schriftelijk aan u bevestigd en bij SHG vastgelegd.
 • Wanneer dit niet voldoende is om uw gedrag te verbeteren, kan u (tijdelijk) de toegang tot de SHG-locatie(s) worden ontzegd. U krijgt dan alleen nog medische hulp die noodzakelijk is bij levensbedreigende gezondheidssituaties.
 • In het uiterste geval kan de behandelovereenkomst tussen u en SHG worden beëindigd.
 • Bij ernstige overtredingen en strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie.