« terug naar vorige pagina

Missie en visie

Waar staat SHG voor?

SHG staat voor goede integrale eerstelijns patiëntenzorg. Zij geeft antwoorden op gezondheidsvraagstukken die mensen zelf niet kunnen vinden. In het bijzonder richt SHG zich ook op doelgroepen die anders tussen wal en schip vallen.

SHG wil een organisatie zijn waarbij eigenaarschap, samenwerking, participatie en ontwikkeling belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij past een cultuur waarbij we meer samen doen, gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en oplossingsgericht werken.

De strategische punten van SHG worden vormgegeven via een ontwikkelagenda met vier centrale thema’s: