« terug naar vorige pagina

Missie, visie en kernwaarden

Missie en visie

Missie: SHG helpt gezond te leven

SHG helpt gezond te leven en biedt in de regio Haaglanden de beste zorg in de buurt. We zijn voor elke gezondheidsklacht het eerste aanspreekpunt. De zorgverlening – van huisarts tot apotheker en van fysiotherapeut tot diëtist – wordt dicht bij de patiënt, laagdrempelig en efficiënt georganiseerd in één gebouw. De kracht van SHG is dat alle zorgverleners nauw samenwerken met als doel een gezonde wijk. SHG biedt zorg:

  • op een persoonlijke, servicegerichte en doelmatige wijze;
  • gericht op het bevorderen van gezondheid, gezond gedrag en kwaliteit van leven
  • rekening houdend met de (specifieke) behoeften en omstandigheden van onze patiënten.

Visie: SHG is koploper in vernieuwende zorgconcepten

Betrokken bij zorg en gezondheid. Dat zit in onze genen. Bij SHG werken we met zoveel mogelijk eerstelijns disciplines samen met als doel gezonde wijken en buurten in de regio Haaglanden. Onze zorgcentra bieden een breed en kwalitatief aanbod met zorgprogramma’s voor chronisch zieken, aandacht voor preventie en zelfmanagement. Door onze lokale organisatie staan we dicht bij de bewoners. Zo weten we wat er speelt. Elke wijk heeft andere bewoners en daarom leggen onze gezondheidscentra in het zorgaanbod de nadruk op specifieke behoeften en omstandigheden binnen elke wijk.

Wij zetten ons in om de kwaliteit van zorg en behandelingen waar mogelijk te verbeteren. We hebben de kennis en het vakmanschap in huis en kunnen het verschil maken. Wij geven invulling aan vernieuwing door hoogwaardige zorgoplossingen te realiseren. Dit maakt ons koploper in de regio op het gebied van nieuwe medische toepassingen en zorgaanbod. Tegelijkertijd realiseren we ons dat zorgvernieuwingen kostenbewust en doelmatig moeten worden ingezet en toegepast . Wij zijn dan ook alleen succesvol als we hiermee daadwerkelijk inspelen op de behoefte van de patiënt.

SHG’ers zijn vakmensen. Onze patiënten kunnen vertrouwen op integere en deskundige zorgverleners die oprecht betrokken zijn bij hun gezondheid en welzijn. Zorg die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt.
SHG’ers zijn koplopers in het werkveld. Wij werken proactief om ons zorgaanbod dag in, dag uit, te optimaliseren. Als werkgever biedt SHG daarom medewerkers maximaal de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Kernwaarden SHG

Vakmanschap: mensen met passie voor de inhoud

Onze medewerkers en professionals zijn een kei in hun vak en vervullen een expert- of voorbeeldrol vanuit hun vakgebied. Bij alles wat we doen houden we de gezondheid en het welbevinden van onze patiënten voor ogen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen en passen deze toe in de praktijk. We delen kennis en zijn altijd actief op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking binnen, maar ook over de grenzen van ons eigen vakgebied. Onze medewerkers zijn boegbeelden van SHG en gedragen zich als zodanig.

Samen zorgen: samen werken aan de gezondheid van patiënten

Samen is een ‘werkwoord’ bij SHG. Wij kiezen ervoor om samen met patiënten te werken aan hun gezondheid. Patiënten en zorgverleners overleggen over de behandeling: keuzes worden besproken. Ook stimuleren we de zelfredzaamheid van patiënten, zodat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid. Door samenwerking met partners, zoals zorgverzekeraars, aanvullende zorg en tweedelijns zorg, kan de zorg voor patiënten zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd.

Vooruitstrevend: hoogwaardig zorgoplossingen die werken

We zetten ons in om kwaliteit van onze zorg en behandelingen voortdurend te verbeteren. Daarbij hebben we oog voor de toekomstige behoeften van onze patiënten en anticiperen we op ontwikkelingen in de zorgmarkt. Wij geven invulling aan vernieuwing door hoogwaardige zorgoplossingen te realiseren, altijd met oor en oog voor het belang van de patiënt.