« terug naar vorige pagina

Cliëntenraad

SHG Groep heeft een Cliëntenraad. Deze bestaat uit cliënten van een SHG gezondheidscentrum of apotheek. Wij denken mee over zaken die de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van de cliënten aangaan, fungeren als klankbord voor de directie van SHG en willen uw belangen behartigen als patiënt van een SHG gezondheidscentrum. Wij, leden van de Cliëntenraad, doen dit op vrijwillige basis.

Als Cliëntenraad zijn wij zeer geïnteresseerd in tips en ideeën, die van belang kunnen zijn voor onze patiënten, de gezondheidscentra en de apotheken. U kunt uw tips en ideeën aan ons sturen via email of per brief.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de Cliëntenraad, dan horen wij dit ook graag via clientenraad@shg.nl.

De Cliëntenraad is geen klachtenbureau. Met klachten over bijvoorbeeld een behandeling kunt u in eerste instantie terecht bij de eigen behandelaar of praktijkmanager van het eigen gezondheidscentrum. Zie ook de Klachtenregeling op deze website.

Vriendelijke groeten,

Marijke van der Tang
Frans Willem Morel van Mourik
Peter den Boer

Astrid Ruisch

Mascha de Haan – Brand

 

Adres: Cliëntenraad SHG, Postbus 7013, 2280 KA Rijswijk
Email: clientenraad@shg.nl