« terug naar vorige pagina

Ouderenzorg

Ouderen kampen vaak met meerdere aandoeningen tegelijk. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid, hartproblemen, mobiliteitsstoornissen, verminderde eetlust, somberheid, angst en/of eenzaamheid. Tegelijkertijd neemt hun kwetsbaarheid toe. Kleine incidenten kunnen hun zelfredzaamheid ingrijpend verstoren. Juist het grote aantal zorgverleners zorgt er soms voor dat het overzicht kwijt is en gestructureerde afstemming ontbreekt.

Kwetsbaarheid bij ouderen is – voor een deel – te verbeteren, bijvoorbeeld door:

  • vroeger in de ziekte in te grijpen;
  • dreigend verlies van zelfstandig functioneren op te vangen;
  • ouderen te helpen om goed met hun ziekte of beperkingen om te gaan;
  • ouderen te ondersteunen om mee te doen aan de samenleving als het niet meer vanzelf gaat.

Aanleiding voor SHG om een zorgprogramma te ontwikkelen voor kwetsbare ouderen. Er wordt één vast aanspreekpunt (casemanager) aangewezen die het overzicht behoudt en afstemming van benodigde zorg of dagbesteding verzorgt.

Deze afstemming gebeurt middels een multidisciplinair overleg waarin alle zorgverleners hun bevindingen afstemmen en zorg of sociale activiteiten worden ingezet. Hierbij wordt vanzelfsprekend de oudere en/of mantelzorger betrokken.