« terug naar vorige pagina

Nierlijden

Dit programma sluit aan bij het zorgprogramma Diabetes Mellitus. Doel van dit zorgprogramma is het voorkomen van nierschade. Door vroegtijdig signaleren van nierlijden kunnen op tijd maatregelen worden genomen die verdere achteruitgang vertragen.

Hiermee worden complicaties voorkomen of uitgesteld. De zorg wordt geleverd volgens de NHG standaard, aangevuld met de richtlijnen van de regionale Werkgroep Haagse Nieren.

Binnen SHG zijn er heldere afspraken met de collega’s in de huisartsenpraktijk, de diëtiste en fysiotherapeut. Ook zijn er werkafspraken met nefrologen (specialist voor nierziekten) in de Haagse Ziekenhuizen. Zij zorgen er met elkaar voor dat de diabetes minder schade aan uw nieren aanricht!

Meer informatie? Kijk eens op www.haagsenieren.nl.