« terug naar vorige pagina

Nierlijden

Dit programma sluit aan bij het zorgprogramma Diabetes Mellitus. Doel van dit zorgprogramma is het voorkomen van nierschaden. Door vroegtijdig signaleren van nierlijden kan de SHG op tijd maatregelen nemen die verdere achteruitgang vertragen.

Hiermee worden complicaties voorkomen of uitgesteld. De zorg wordt geleverd volgens de
NHG standaard, aangevuld met de richtlijnen van de Haagse Werkgroep Nierlijden.

Binnen de SHG zijn er heldere afspraken met de collega’s in de huisartsenpraktijk, de diëtiste en fysiotherapeut. Ook zijn er werkafspraken met nefrologen (specialist voor nierziekten) in de Haagse Ziekenhuizen. Zij zorgen er met elkaar voor dat de diabetes minder schade aan uw nieren aanricht!

Meer informatie? www.haagsenieren.nl