« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van onze gezondheidscentra en apotheken heel veel mensen met allerlei vragen over gezondheid en hulpverlening. Alle medewerkers doen hun best iedereen zo goed mogelijk te helpen met deze vragen. De meeste mensen zijn tevreden over deze contacten, maar soms verloopt het niet naar wens. In dat geval kunt u in eerste instantie proberen om samen met de medewerker en/of leidinggevende het probleem op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de SHG-groep.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

  1. Wij raden u aan uw klacht in eerste instantie te bespreken met de zorgverlener of de betrokken medewerker. Immers: als deze niet weet dat u ontevreden bent, kan deze ook niet proberen de klacht op te lossen.
  2. Bent u niet tevreden met het gesprek? Of wilt/durft u het gesprek met uw arts of de betrokken medewerker niet aan te gaan? Vraag dan naar de klachtenfunctionaris van de SHG. Dit is een externe, onafhankelijke persoon die u verder kan helpen met uw klacht. Hopelijk komt u samen tot een oplossing.
  3. Leiden bovenstaande stappen niet tot een oplossing, dan kunt u schriftelijk of via het  online klachtenformulier een klacht indienen. Het klachtenformulier dient te worden verstuurd aan de klachtenfunctionaris van de SHG. Deze kan u ook helpen met het formuleren en indienen van een klacht.
    Bij voorkeur ontvangt de klachtenfunctionaris uw klacht per mail: klachtenfunctionaris@shg.nl

Eventueel per post kunt u het klachtenformulier sturen naar:
Klachtenfunctionaris SHG-Groep
Postbus 7013
2280 KA Rijswijk

Wat er vervolgens met de klacht gebeurt kunt u teruglezen in ons klachtenreglement.