« terug naar vorige pagina

Complimenten en klachten

Wij vinden het erg belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Complimenten

Wilt u een compliment geven of een positieve ervaring delen? Bent u tevreden over de zorgverlening of over een medewerker van SHG? Dat horen we natuurlijk graag! U kunt dit persoonlijk laten weten of door een e-mail te sturen naar het desbetreffende gezondheidscentrum.

U kunt uw compliment ook delen via ZorgkaartNederland.

Wat te doen bij een klacht

Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent, zodat we samen uw probleem of klacht kunnen oplossen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht kenbaar maken via de klachtenregeling van SHG-Groep.

  1. Bespreek uw klacht altijd eerst met de betrokken zorgverlener of medewerker.
  2. Bent u niet tevreden over het gesprek? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris van SHG. Dit is een extern, onafhankelijke persoon die u verder helpt met uw klacht.
  3. Komt u alsnog niet tot een oplossing, dan kunt u schriftelijk of via het online klachtenformulier een klacht indienen. Het formulier stuurt u vervolgens via email naar de klachtenfunctionaris van SHG, klachtenfunctionaris@shg.nl
  4. U kunt uw klacht ook per post sturen. Print dan dit klachtenformulier uit en stuur deze vervolgens naar:

Klachtenfunctionaris SHG-Groep
Postbus 7013
2280 KA Rijswijk

Uw klacht wordt z,s.m. in behandeling genomen. Andere informatie over de verwerking van klachten kunt u lezen in onze klachtenregeling.

Geschilleninstantie
Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.