« terug naar vorige pagina

Zorgprogramma

Voor de meest voorkomende chronische ziektebeelden zoals diabetes en COPD
heeft de SHG een zorgprogramma gemaakt.

In een zorgprogramma werken huisartsen met hun praktijkondersteuners, verpleegkundigen en andere disciplines samen volgens vaste protocollen en richtlijnen. Het uitgangspunt is altijd de meest actuele standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

We controleren altijd de kwaliteit van zorg die we u leveren.

We doen dit aan de hand van kwaliteitsindicatoren, die vastgesteld zijn door o.a. het NHG,
zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Zo wordt de kwaliteit van zorg in elk centrum continue gecontroleerd en verder verbeterd bij de SHG.