« terug naar vorige pagina

Organisatie

De gezondheidscentra worden geleid door een praktijkmanager. Deze bepaalt samen met de collega-managers en de directie het beleid van de stichting, gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden en handelt in de geest van de Zorgbrede Governance Code.
Mevrouw V.E. Hart – voorzitter
Mevrouw C.A. Baan – lid
De heer A.W.M. Corver – lid
De heer J. Woerdman – lid

Bestuurder SHG Groep: Mevrouw J.N. van Nieuw Amerongen

Doelstelling SHG Groep

Het verzorgen van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg onder meer in de gemeente ‘s-Gravenhage, bij welke zorg de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke aspecten van de hulpverlening afzonderlijk en geïntegreerd tot hun recht komen, door het oprichten, in standhouden en exploiteren van één of meer gezondheidscentra, alles in de ruimste zin. Alsook het betrekken van de wijkbewoners en organisaties van wijkbewoners bij het functioneren van de centra en het bevorderen van samenwerking met personen en organisaties werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg en welzijnszorg, alles in de ruimste zin.

Jaarverslagen

  • Voor de publieksversie van ons jaarverslag 2023 klik hier.
  • Voor de publieksversie van ons jaarverslag 2022 klik hier.