« terug naar vorige pagina

Lancering H-team 070: hulp bij huisvesting voor Haagse huisartsen en gezondheidscentra

Voldoende huisartsenzorg is in Den Haag niet altijd meer vanzelfsprekend. Regelmatig geven huisartsen aan problemen te hebben met het vinden van goede huisvesting. Voor de inwoners van Den Haag is toegang tot deze zorg echter van essentieel belang, daarom startte het H-team 070.

De gemeente Den Haag heeft in co-creatie met Zorgverzekeraar CZ, huisartsenorganisatie Hadoks, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling West, Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) en Reos het H-team 070 opgericht. Het H-team 070 helpt huisartsen en gezondheidscentra bij hun huisvestingsproblemen. Om er zo voor te zorgen dat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle inwoners van Den Haag.

Actie naar aanleiding van meldingen

Het H-team 070 volgt op het succes van het H-team 010 in Rotterdam en heeft een eigen website www.hteam070.nl en e-mailadres contact@hteam070.nl. Hier kunnen huisartsen en gezondheidscentra terecht met vragen over huisvesting en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Alle vragen en meldingen die binnenkomen via de website en het e-mailadres worden door een gezamenlijk team van de betrokken organisaties opgepakt en zoveel mogelijk opgelost. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat trends en ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd. En dat hierop kan worden ingespeeld.

Huisartsenzorg voor alle inwoners van Den Haag

“Wij zijn verheugd om samen met onze partners dit belangrijke initiatief te lanceren en bij te dragen aan een goede toekomst van de huisartsenzorg,” zegt wethouder Mariëlle Vavier (zorg). “Het H-team 070 is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle inwoners van Den Haag. Door onze krachten te bundelen kunnen we daaraan beter bijdragen.”

Gezamenlijke uitdagingen samen oplossen

“De samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de betrokken partijen is nodig om gezamenlijk knelpunten aan te pakken,” zegt Kitty Roseboom, huisarts en lid coöperatiebestuur bij Hadoks. “Vooral startende maar ook verhuizende huisartsen en gezondheidscentra ervaren problemen bij het vinden van goede huisvesting. Tegelijkertijd hebben we ze met de groeiende inwonersaantallen hard nodig, ook in Den Haag.”

Reos vult aan: “Het H-team 070 is een stap richting de gezondheidscentra van de toekomst, waar medisch en sociaal domein samenkomen en ontmoetingen op diverse plekken in de regio plaatsvinden. Waarbij ook aandacht is voor het werkplezier van de zorgprofessionals.”